Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

1. Prijava na razpis za vpis za študijsko leto 2020/2021

2. Mentorstvo

3. Vpisi

 

1. PRIJAVA NA RAZPIS ZA VPIS ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/21

Postopek od prijave do vpisa
PRVI PRIJAVNI ROK

Kandidati za vpis ste lahko do petka, 21. avgusta 2020 izpolnili in oddali elektronsko prijavnico, objavljeno na  spletnem portalu eVŠ.

DRUGI PRIJAVNI ROK

Prijavo v drugem prijavne roku lahko oddate med 15. in 17. septembrom 2020, preko portala eVŠ.

Pri prijavi sledite navodilom za oddajo prijave.

PRIJAVO ZA VPIS MORATE IZPOLNITI VSI KANDIDATI, KI SE ŽELITE VPISATI NA DOKTORSKI ŠTUDIJ, TUDI KANDIDATI ZA MLADE RAZISKOVALCE!

Za splošno pomoč pri izpolnjevanju prijave za vpis (tudi digitalna potrdila in elektronski podpis) se lahko med delavniki (pon. do pet.), od 8:00 do 22:00 ure, obrnete na podporo uporabnikom:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC):

  • e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
  • tel.:  080 2002
  • tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90

Izpolnjeno prijavnico natisnete in jo skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami pošljete na naslov:

Biotehniška fakulteta
Referat za študij 3. stopnje
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana,

do izteka roka za prijavo (21. 8. 2020). Upoštevali bomo tudi na ta dan oddane poštne pošiljke.

Če boste prijavo izpolnili z eno od elektronskih identitet, pošljete v referat le priloge k prijavi.

V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 lahko zahtevane priloge pošljete tudi po elektronski pošti na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Kandidati, ki nimate slovenskega EMŠO, morate obvezno priložiti kopijo osebnega dokumenta (EU državljani kopijo osebne izkaznice ali potnega lista, državljani drugih držav pa kopijo potnega lista). Če bo ugotovljeno, da morate prijavo dopolniti, boste k temu pozvani na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi za vpis.

Na razpis se lahko prijavite tudi, če do zaključka prijavnega roka še ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti predhodnega študija. Le-te morajo biti opravljene najkasneje do zaključka vpisnega obdobja, to je do 30. 9. 2020. Ko opravite zadnjo obveznost, to sporočite v Referat za študij 3. stopnje BF.


OBVEZNE PRILOGE K PRIJAVI:

1. kopije vseh že pridobljenih diplomskih listin:

- če še ne boste magistrirali do 21. 8. 2020, priložite izjavo mentorja vašega magistrskega dela, kdaj je predviden datum zagovora (zagovor mora biti opravljen najkasneje do 30. 9. 2020)

ali

- priložite kopijo začasnega potrdila o magistriranju, če diploma še ni bila izdana 

ali

- priložite odločbo o priznavanju v tujini pridobljene diplome za namen nadaljnjega izobraževanja, če je diploma pridobljena v tujini. Če odločbe še nimate, prijavi za vpis priložite dokumente, ki jih fakulteta potrebuje za priznanje tujega izobraževanja. Vloga za priznanje tuje izobrazbe je že vključena v aplikacijo prijave za vpis, na portalu eVŠ.

2. potrdilo o opravljenih izpitih z navedbo povprečne ocene ali kopijo priloge k diplomi. Potrdila predložite za vse stopnje študija, ki ste jih zaključili (1. stopnja, 2. stopnja, predbolonjska univerzitetna izobrazba, magisterij znanosti..). Če ste diplomant Biotehniške fakultete, bomo podatke pridobili na fakulteti, če ste eno ali več stopenj študija zaključili na drugih fakultetah, vas bomo pozvali, da do vpisa prinesete na vpogled originale diplomskih listin.

3. izjava študijskega mentorja/-ice o prevzemu mentorstva. Mentorja si  izberete sami, ga kontaktirate in se z njim dogovorite o poteku vašega doktorskega študija in raziskovalnega dela. O izbiri za vaše raziskovalno delo najprimernejšega mentorja se lahko posvetujete s koordinatorjem znanstvenega področja, na katerega se prijavljate

4. Kratka idejna zasnova doktorske disertacije, podpisana s strani kandidata in mentorja.

 

2. MENTORSTVO 


POMEMBNO: Kandidat mora imeti ob prijavi izbranega mentorja. Mentor mora podpisati Izjavo o prevzemu mentorstva. Kandidat to izjavo, skupaj s prijavo in ostalimi zahtevanimi prilogami pošlje na naslov: Biotehniška fakulteta, Referat za študij 3. stopnje, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana. 

Mentor in somentor na doktorskem študiju je visokošolski učitelj UL z nazivom docent, izredni ali redni profesor oziroma znanstveni delavec z nazivom znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec ali znanstveni svetnik in ima izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno bibliografijo s širšega področja teme doktorske disertacije. Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti (so)mentorja je, da v zadnjih petih letih doseže 150 Z točk po SICRIS in hkrati doseže več kot 0 točk pri kazalcu pomembnih dosežkov A1/2.

Pri raziskavah, vezanih na laboratorijsko delo, mora mentor zagotoviti razpoložljivost raziskovalnih kapacitet oziroma raziskovalne infrastrukture.

Mentor (somentor) je lahko tudi tuj strokovnjak z nazivom, ki se lahko primerja z našimi učiteljskimi oziroma znanstvenimi nazivi.

Mentor (somentor) doktorandu je lahko tudi oseba z ustrezno habilitacijo druge ustanove (domače ali tuje), ki ima reference s širšega področja teme doktorske disertacije, sodeluje v študijskem programu oziroma je zaposlen na ustanovi (domači ali tuji), s katero ima UL sklenjen ustrezen sporazum oz. pogodbo o sodelovanju.

Mentor ima na doktorskem študiju lahko največ šest doktorandov, ki so vpisani v doktorski študijski program in v njem redno napredujejo. V to število niso všteti doktorandi, ki so oddali doktorsko disertacijo v ocenjevanje. Za somentorje ne velja omejitev števila doktorandov.

 

3. VPISI

Vpisi od 1. do 3. letnika ter v dodatno leto doktorskega študija Bioznanosti bodo potekali elektronsko, do 25. septembra 2020, le izjeme še v času med 26. in 30. septembrom 2020.


 VPIS V 1. LETNIK: kandidati obvestilo o sprejetju na doktorski študij Bioznanosti in informacije o postopku vpisa prejmejo v začetku septembra tekočega leta. Pred začetkom izpolnjevanja vpisnega lista morajo imeti podpisan Predmetnik za 1. letnikIzjavo mentorja pa pridobljeno že ob prijavi. Skupaj z vpisno dokumentacijo morajo študenti oddati tudi Izjavo raziskovalca o zavezi k uresničevanju etičnih načel UL. 

- navodila za izpolnjevanje vpisnega lista za 1. letnik


VPIS V 2. LETNIK: študent mora imeti za vpis v 2. letnik izpolnjene izpitne obveznosti in individualno raziskovalno delo v skupnem obsegu vsaj 45 KT. Do 11. septembra 2020 študent v Referat za študij 3. stopnje BF prinese/pošlje izpolnjen Obrazec o opravljenih obveznostih za vpis v 2. letnik (nujno zaradi vpisa KT za opravljeno IRD v elektronski indeks študenta). Ko bo imel študent izpolnjene pogoje za vpis, bo prejel položnico za vpisnino za 2. letnik. S tem bo imel odprt vpisni list za 2. letnik in ga bo lahko izpolnil. Odda ga skupaj s Predmetnikom za 2. letnik.
Vpis bo potekal med 26. avgustom in 25. septembrom 2020 (le izjeme do 30. septembra 2020).

- vpisna dokumentacija za vpis v 2. letnik

- navodila za izpolnjevanje vpisnega lista za 2. letnikVPIS V 3. LETNIK
: študent mora imeti do vpisa v 3. letnik opravljene vse izpitne obveznosti, opravljeno individualno raziskovalno delo za 1. in 2. letnik ter uspešno predstavljeno temo doktorske disertacije. Najkasneje do 11. septembra 2020 študent v Referat za študij 3. stopnje BF prinese/pošlje Obrazec o opravljenih obveznostih za vpis v 3. letnik (nujno zaradi vpisa KT za opravljeno IRD v elektronski indeks študenta). Študent pošlje  obrazec tudi v primeru, če do takrat še ne bo imel opravljenih/vpisanih vseh izpitnih obveznosti. Ko bo imel študent izpolnjene vse pogoje za vpis, bo prejel položnico za vpisnino za 3. letnik. S tem bo imel odprt vpisni list za 3. letnik in se bo lahko vpisal.
Vpis bo potekal med 26. avgustom in 25. septembrom 2020 (le izjeme do 30. septembra 2020).

- vpisna dokumentacija za vpis v 3. letnik

- navodila za izponjevanje vpisnega lista za 3. letnik

 

VPIS V DODATNO LETO: vpis bo potekal do 25. septembra 2020. Najkasneje do 11. septembra 2020 študent v Referat za študij 3. stopnje BF prinese/pošlje Obrazec o opravljenem raziskovalnem delu ob zaključku 3. letnika.

- vpisna dokumentacija za vpis v dodatno leto

- navodila za izpolnjevanje vpisnega lista za dodatno leto