We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.

Biosciences

interdisciplinary doctoral study program

Pedagogi

Pri predmetih na doktorskem študiju Bioznanosti sodelujejo številni ugledni strokovnjaki in raziskovalci:

The list of educators/supervisors is published below. The supervisor research activity in the last five years must be at least 150 Z points according to SICRIS and index of important achievements A1/2 higher than 0. The table lists the email address. Link to SICRIS: SICRIS (cobiss.net)

LIST OF LECTURERS OR POTENTIAL SUPERVISORS

Pri predmetih na doktorskem študiju Bioznanosti sodelujejo izvajalci, vpisani v spodnji tabeli, ki so hkrati tudi potencialni mentorji. Mentor je lahko izvajalec, ki ima v zadnjih petih letih doseženih vsaj 150 Z točk po SICRIS-u in kazalec pomembnih dosežkov s kvantitativno oceno A1/2 večji kot 0 točk in ima pedagoški ali znanstveni naziv. Več o pogojih za prevzem mentorstva najdete tukaj. Povezava na SICRIS: SICRIS (cobiss.net)

TABELA IZVAJALCEV PREDMETOV IN POTENCIALNIH MENTORJEV