Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Skladno s programom doktorskega študija Bioznanosti mora študent do začetka poletnega semestra v 2. letniku študija prijaviti temo svoje doktorske disertacije ter jo nato predstaviti članom komisije za oceno primernosti teme. Namesto predstavitve teme lahko uveljavi ustrezno znanstveno objavo s področja teme doktorske disertacije. Z uspešno predstavitvijo teme ali znanstveno objavo študent dobi 5 KT, ki štejejo v kvoto kreditnih točk, ki jih mora pridobiti za napredovanje v 3. letnik študija.

Programski svet Bioznanosti je sprejel priporočilo, da naj študenti, vpisani v 2. letnik Bioznanosti v študijskem letu 2017/18, oddajo Vlogo za prijavo teme doktorske disertacije do konca meseca januarja 2018. 
 
Termini predstavitev tem doktorskih disertacij posameznih študentov so objavljeni v spodnji tabeli. Predstavitev se lahko udeležijo vsi študenti, ki jih tematika disertacije zanima.

Do oddaje vloge svoje za odobritev teme in naslova svoje doktorske disertacije se mora doktorand udeležiti predstavitve vsaj treh tem doktorskih disertacij drugih doktorandov. Ob oddaji svoje Vloge priloži obrazec, s katerim izkaže udeležbo na predstavitvah tem. Pogoj velja za študente, ki so se prvič vpisali v 1. letnik v študijskem letu 2017/18.

 

Priimek in ime doktoranda    

Znanstveno področje           
Naslov doktorske disertacije                                                                                                    Kraj in čas predstavitev teme disertacije                
FLISAR Tina
znanost o živalih

Socialno genetski vpliv na rast skupinsko uhlevljenih živali

četrtek, 28. 9. 2017, ob 10.00 uri v predavalnici RO 2 na Oddelku za zootehniko BF, Groblje 3, Domžale