Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Skladno s programom doktorskega študija Bioznanosti mora študent do začetka poletnega semestra v 2. letniku študija prijaviti temo svoje doktorske disertacije ter jo nato predstaviti članom komisije za oceno primernosti teme. Z uspešno predstavitvijo teme študent dobi 5 KT, ki štejejo v kvoto kreditnih točk, ki jih mora pridobiti za napredovanje v 3. letnik študija.

Programski svet Bioznanosti je sprejel priporočilo, da naj študenti, vpisani v 2. letnik Bioznanosti v študijskem letu 2018/19, oddajo Vlogo za prijavo teme doktorske disertacije do konca meseca januarja 2019. 
 
Termini predstavitev tem doktorskih disertacij posameznih študentov bodo/so objavljene na tej strani. Predstavitve so odprte za javnost.

Do oddaje svoje vloge za odobritev teme in naslova doktorske disertacije se mora doktorand udeležiti predstavitve vsaj treh tem doktorskih disertacij drugih doktorandov. Ob oddaji svoje Vloge priloži obrazec, s katerim izkaže udeležbo na predstavitvah tem.

 

Priimek in ime kandidata/ke     
Znanstveno področje študija          
Naslov doktorske disertacije        Termin predstavitve teme

Curk Miha

agronomija

Celovit pristop k trajnostnemu upravljanju kmetijskega prostora na vodovarstvenih območjih

        termin predstavitve še ni določen


Rozman Vita


agroživilska mikrobiologija


Razširjenost odpornosti proti protimikrobnim zdravilom pri bakterijah, namerno dodanih v agroživilsko verigo


       termin predstavitve še ni določen
Vodopivec Maja bioinformatika

Metabolni profil celic CHO v bioprocesu z dohranjevanjem ter bioprocesni pristopi za uravnavanje fukozilacije rekombinantnega protitelesa

 četrtek, 25. april 2019 ob 15.00 uri v sejni sobi dekanata BF (1. nadstr.), Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Žagar Janja bioinformatika

Uporaba časovnih vrst proizvodnih procesov in spektrov vhodnih materialov za napovedovanje lastnosti zdravil

četrtek, 25. april 2019, ob 10.30 uri v diplomski sobi, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, Ljubljana
Borko Špela biologija

Adaptivna radiacija slepih postranic (Crustacea: Amphipoda: Niphargus) in njen prispevek k pestrosti dinarske podzemne favne

       termin predstavitve še ni določen
Petrišič Nejc biologija Mehanizem delovanja in sodelovanja treh ključnih virulenčnih dejavnikov bakterije Listeria monocytogenes petek, 5. april 2019 ob 10.30 uri v Preglovi predavalnici Kemijskega inštituta, Hajdrihova 19, Ljubljana
Blatnik Eva biotehnologija Preučevanje odpornosti krompirja (Solanum tuberosum L.) proti krompirjevi plesni (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary) v povezavi z genom Rpi-Smira2/R8 petek, 29. marec 2019 ob 14.00 uri v sejni sobi dekanata BF (1. nadstr.), Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Horvat Jernej biotehnologija Vpliv sestave hranil na metabolizem in učinkovitost celic CHO v bioprocesu z dohranjevanjem   četrtek, 4. april 2019 ob 14.30 uri v sejni sobi dekanata BF (1. nadstr.), Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Kunej Urban biotehnologija Identifikacija mikro-RNA in njihovih tarč v obrambnem odzivu hmelja (Humulus lupulus L.) po okužbi z glivo Verticillium nonalfalfae ponedeljek, 15. april 2019 ob 9.00 uri v predavalnici A2 na Oddelku za agronomijo BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Markuš Tadej biotehnologija

Vpliv izražanja genov piruvatnega in fosfoketolaznega obvoda na proizvodnjo terpenoidov v kvasovki Yarrowia lipolytica 

     termin predstavitve še ni določen
Sladič Gordan biotehnologija Biosinteza lipstatinu-podobnih lipaznih inhibitorjev

ponedeljek, 15. april 2019 ob 16.00 uri v sejni sobi dekanata BF (1. nadstr.), Jamnikarjeva 101, Ljubljana

Šumrada Tanja ekonomika naravnih virov Strateški in metodološki izzivi načrtovanja kmetijske politike na področju varstva narave v Sloveniji         termin predstavitve še ni določen
Vošnjak Matej hortikultura

Vpliv izbranih okoljskih dejavnikov na rast, kakovost plodov in vsebnost metabolitov pri češnji (Prunus avium L.)

 četrtek, 18. april 2019 ob 16.00 uri v predavalnici A6 na Oddelku za agronomijo BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Mayall Craig Anthony nanoznanosti

Imunski odziv kopenskega raka enakonožca Porcellio scaber na izpostavitev nanodelcem

PREDSTAVITEV BO V ANGLEŠKEM JEZIKU!

sreda, 17. april 2019 ob 11.00 uri v predavalnici B3 na Oddelku za biologijo BF, Večna pot 111, Ljubljana
Lokar Nina nanoznanosti

Inovativni elektrokemijski encimski biosenzor v mikrotekočinskem sistemu

sreda, 24. april 2019, ob  12:15 uri v diplomski sobi UL FE, Tržaška cesta 25, Ljubljana
Berlic Maja prehrana Vpliv z antioksidanti bogate vrtčevske prehrane na oksidativni stres pri zdravih predšolskih otrocih torek, 9. april 2019 ob 16.00 uri v sejni sobi dekanata BF (1. nadstr.), Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Peklaj Eva prehrana Model kliničnega ugotavljanja in obravnave sindroma relativnega energijskega deficita pri mladih slovenskih športnikih         termin predstavitve še ni določen
Poličnik Rok prehrana

Model celovite podpore implementaciji smernic zdravega  prehranjevanja v sistemu organizirane šolske prehrane

sreda, 20. marec 2019 ob 16.00 uri v sejni sobi Oddelka za živilstvo BF (1. nadstr.), Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Brglez Ana upravljanje gozdnih ekosistemov Antagonizem med Eutypella parasitica in ostalimi vrstami gliv v odmrlih vejah Acer pseudoplatanus ter vpliv nekaterih gliv na izgubo lesne mase treh vrst javorov sreda, 27. marec 2019 ob 17.00 uri v predavalnici G5 na Oddelku za gozdarstvo BF, Večna pot 83, Ljubljana
Trifković Vasilije upravljanje gozdnih ekosistemov Modeli rasti, vrasti in mortalitete drevja v raznomernih gozdovih Slovenije   torek, 21. maj 2019 ob 17.00 uri v sejni sobi Oddelka za gozdarstvo BF, Večna pot 83, Ljubljana (glavna stavba, 2. nadstr., prva vrata desno)
Žabota Barbara upravljanje gozdnih ekosistemov Uporaba daljinskega zaznavanja za proučevanje skalnih podorov in njihovih vplivov na gozd   sreda, 8. maj 2019 ob 14.00 uri v sejni sobi Oddelka za gozdarstvo BF, Večna pot 83, Ljubljana (glavna stavba, 2. nadstr., prva vrata desno)
Gobbo Elena znanost o živalih

Mehanizmi agresivnega obnašanja pri psih

   termin predstavitve še ni določen
Luštrek Barbara znanost o živalih Presoja uvedbe nacionalnega obračuna genomskih plemenskih vrednosti pri populaciji slovenskega rjavega goveda     termin predstavitve še ni določen
Ule Anita znanost o živalih

Strategije uvedbe genomske selekcije pri slovenski črno-beli pasmi

    termin predstavitve še ni določen
Fink Katja znanosti o celici Presnovna odzivnost astrocitov v kulturi na stimulacijo kanabinoidnih receptorjev ponedeljek, 15. april 2019 ob 16.15 uri v predavalnici B4 na Oddelku za biologijo BF, Večna pot 111, Ljubljana
Potočnik Tanja znanosti o celici

Učinkovitost in mehanizmi genske transfekcije z elektroporacijo in vitro

              termin predstavitve še ni določen
Megušar Polona živilstvo

Razumevanje vloge hidrokoloidov, encimov in kvasovk v modelnem sistemu brezglutenskega pekovskega izdelka

               termin predstavitve še ni določen