Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

PREDSTAVITVE DISPOZICIJ DOKTORSKIH DISERTACIJ bodo potekale preko različnih orodij za spletne konference ali v živo

Skladno s programom doktorskega študija Bioznanosti mora študent do začetka poletnega semestra v 2. letniku študija prijaviti dispozicijo svoje doktorske disertacije ter jo nato predstaviti članom komisije za spremljanje doktorskega študenta (KSDŠ). Z uspešno predstavitvijo dispozicije in pozitivno oceno dispozicije, ki jo pripravi KSDŠ in odobri senat fakultete, študent dobi 5 KT, ki štejejo v kvoto kreditnih točk, ki jih mora pridobiti za napredovanje v 3. letnik študija.

Programski svet Bioznanosti je sprejel priporočilo, da naj študenti, vpisani v 2. letnik Bioznanosti v študijskem letu 2023/24, oddajo Vlogo za prijavo dispozicije doktorske disertacije do konca meseca januarja 2024.

Do oddaje svoje vloge za odobritev dispozicije doktorske disertacije se mora doktorand udeležiti predstavitve vsaj treh dispozicij doktorskih disertacij drugih doktorandov. Ob oddaji svoje Vloge doktorand priloži obrazec, s katerim izkaže udeležbo na predstavitvah dispozicij. Ta obrazec priloži, če se je udeležil predstavitev, ki so potekale v živo, v predavalnici. V primeru, da se študent udeleži predstavitev dispozicij virtualno, preko povezav, ki jih bomo sproti objavljali, mu mora po predstavitvi predsednik komisije s potrditvenim mailom potrditi, da je študent sodeloval na predstavitvi. V tem primeru kot dokaz udeležbe na predstavitvi izpolni Obrazec za udeležbo na virtualnih predstavitvah.

Termini predstavitev dispozicij doktorskih disertacij posameznih študentov so/bodo objavljeni v spodnji tabeli.

Ime in priimek študenta

Znanstveno področje

Naslov doktorske disertacije                                                               
Datum in lokacija predstavitve dispozicije
                                  
Maksimiljan Adamek bioinformatika

Učinek fosforilacije intrinzično neurejene regije na strukturo, delovanje in interakcije Lin-28A

predsednik komisije: prof. dr. Uroš Petrovič (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku. 

četrtek, 4. 7. 2024 ob 9.00 uri, preko spleta:

predstavitev - Adamek

Iva Černoša 

bioinformatika

Napovedovanje izražanja genov modelnih in poljskih rastlinskih vrst iz regulatornih genomskih zaporedij z globokim jezikovnim modelom 

predsednik komisije: prof. dr. Blaž Stres (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

torek, 18. 6. 2024 ob 14.00 uri, preko spleta:

predstavitev-Černoša

Anja Tanšek bioinformatika

Analiza izražanja nekodirajočih RNA v možganih različnih kast čebel delavk

predsednik komisije: izr. prof. dr. Tomaž Curk (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

sreda, 19. 6. 2024 ob 15.00 uri, preko spleta:

predstavitev - Tanšek

Sara Bitenc Zore

bioinženiring v zdravstvu

Napoved razvoja faringokutane fistule po laringektomiji z diagnostično endoskopsko metodo Narrow-band Imaging 

predsednica komisije: prof. dr. Irena Hočevar Boltežar (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 termin bo znan naknadno 
Simon Istenič biotehnologija

Razvoj, validacija in uporaba HPLC metode za preučevanje širjenja lokalnih anestetikov preko tkivnih pregrad 

predsednik komisije: prof. dr. Tomaž Polak (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

četrtek, 20. 6. 2024 ob 15.00 uri, v sejni sobi Odd. za živilstvo BF (1. nadstr.), Jamnikarjeva 101, LJ
Anja Kos  biologija

Sistematika in biogeografija strig družine Lithobiidae (Chilopoda: Lithobiomorpha) v jamah Dinarskega krasa 

predsednica komisije: doc. dr. Valerija Zakšek (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku. 

ponedeljek, 27. 5. 2024 ob 9.00 uri, preko spleta:

predstavitev-Kos

Petra Kunc hortikultura

Vloga izbranih avksinskih kofaktorjev za določanje fiziološkega stanja matičnega materiala pri vegetativnem razmnoževanju lesnatih rastlin 

predsednica komisije: izr. prof. dr. Jerneja Jakopič (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

termin bo znan naknadno 
Anja Mrhar prehrana

Vpliv prehranskega znanja, odnosa in vedenja na prehransko stanje starejše populacije z ali brez kognitivne motnje 

predsednica komisije: doc. dr. Tanja Pajk Žontar (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

torek, 4. 6. 2024 ob 13.00 uri, preko spleta:

predstavitev - Mrhar

Zala Uhan ekonomika naravnih virov

Analiza vpliva dejavnikov na poslovno organiziranje zasebnih lastnikov gozdov v Sloveniji

predsednik komisije: prof. dr. Janez Krč (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

četrtek 20. 6. 2024 ob 11. uri v sejni sobi Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF (2. nadstr.), Večna pot 83, LJ
 Marija Bric  znanost o živalih

 Emisije amonijaka in toplogrednih plinov v čredah krav molznic glede na sistem hleva in vpliv sezone 

predsednik komisije: doc. dr. Silvester Žgur (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

 termin bo znan naknadno
Neža Polanšek Rokavec  znanost o živalih

Pozitivna socialna omrežja pitovnih piščancev

predsednica komisije: izr. prof. dr. Vida Rezar (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku.    

termin bo znan naknadno

Maja Bensa   živilstvo

Interdisciplinarna analiza varnosti hrane z matriko varnosti hrane pri potrošnikih in oceno tveganja izbranih novih živil 

predsednica komisije: prof. dr. Sonja Smole-Možina (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku.     

 ponedeljek,  17. 6. 2024, ob 9.00 uri, v sejni sobi Oddelka za živilstvo BF, Jamnikarjeva 101 ter preko spleta:

predstavitev - Bensa