Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

ŠOLNINA v študijskem letu 2019/20

Šolnina za študente, ki se bodo v študijskem letu 2019/20 prvič vpisali v 1.  letnik študija, bo znašala:
3.800,00 EUR za prvi letnik študija,
3.800,00 EUR za drugi letnik študija
2.200,00 EUR za tretji letnik študija
2.200,00 EUR za četrti letnik študija.
Ob rednem napredovanju bodo stroški celotnega študija znašali 12.000,00 EUR.
 
Šolnina študentov, ki se bodo v študijskem letu 2019/20 prvič vpisali v drugi oziroma tretji letnik, bo znašala 4.000,00 EUR.
 
Plačilo šolnine za posamezen letnik študija bo razdeljeno na pet enakih obrokov, prvega se plača do 15. 11. tekočega leta, nato vsaka dva meseca sledi nov obrok (15. 11. 2019, 15. 1. 2020, 15. 3. 2020, 15. 5. 2020 in 15. 7. 2020).

 

VPISNINA za doktorski študij Bioznanosti v študijskem letu 2019/20 bo znašala:

  • za 1. letnik: 32,00 EUR,
  • za 2. letnik: 24,00 EUR,
  • za 3. letnik: 24,00 EUR,
  • dodatno leto: 24,00 EUR.

Izpis pred koncem študijskega leta

Študent/-ka mora plačati del šolnine tudi takrat, kadar se pred zaključkom študijskega leta izpiše z Univerze v Ljubljani, in sicer:  

  • 10% pogodbene šolnine, če se izpiše do 31. 10. tekočega leta oziroma v 15. dneh po sklenitvi pogodbe,
  • 50% pogodbene šolnine, če se izpiše do konca prvega semestra.

V primeru, da se študent/-ka izpiše po koncu prvega semestra, plača šolnino v celoti za letnik, v katerega je vpisan/-a. 

Plačnik šolnine

Vpisnino plača študent sam. Šolnino plačuje študent sam ali pa mu jo plačuje tretja oseba (javni zavod, podjetje...). Na izjavo o plačniku študija se zapiše, kdo je plačnik šolnine.

Status mladega raziskovalca:

O možnostih pridobitve statusa mladega raziskovalca si oglejte spletno stran:

Štipendije in sofinanciranje študija

O možnostih štipendiranja si oglejte spletno stran:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Nov sistem sofinanciranja doktorskega študija: Vlada RS je 26. 4. 2017 sprejela Uredbo o sofinanciranju doktorskega študij...več na spletni strani UL: 

https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/financiranje/

 

Ceniki