Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

PREDAVANJA IN KONZULTACIJE NA DOKTORSKEM ŠTUDIJU BIOZNANOSTI

Na doktorskem študiju Bioznanosti so predavanja organizirana le pri predmetih, ki si jih je izbere najmanj pet študentov. Seznam teh predmetov za študijsko leto 2020/21 je objavljen v spodnji tabeli. Zaradi epidemioloških razmer se načini izvedbe predavanj sproti prilagajajo danim razmeram.

Pri vseh predmetih, kjer je število študentov manjše od pet, bodo imeli predavatelji s študenti konzultacije oziroma interaktivna predavanja. Študenti se o izvedbi konzultacij dogovorite neposredno z nosilci predmetov (če je izvajalcev pri predmetu več, je nosilec prvo napisani predavatelj). Če nosilca predmeta niste kontaktirali do konca decembra 2020, lahko predavatelj sam določi termine za izvedbo konzultacij.

POIMENSKI SEZNAM PREDMETOV, KI SE V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/21 IZVAJAJO V OBLIKI PREDAVANJ:

Bioinformacijska orodja in podatkovne zbirke 
Ekologija
Geografski informacijski sistemi kot raziskovalno orodje v biologiji in varstvu narave
Iskanje informacij in priprava člankov
Meritve fizikalno-kemijskih in bioloških lastnosti tal
Metode ekstrakcije in analize sekundarnih metabolitov v rastlinah
Metode v ekofiziologiji rastlin in ekologiji kopenskih ekosistemov
Multivariatne statistične metode
Načrtovanje raziskovalnega dela, poročanje in priprava projektov
Naslednje generacije molekulskih markerjev
Statistična analiza bioloških podatkov
Statistične metode za analizo podatkov
Uvod v znanosti o podatkih
Zajem in računalniško podprta analiza slik