Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Doktorandka: Nina Kunc, področje hortikultura
Doktorand: Boštjan Rejec, področje prehrana
Doktorandka: Špela Gruden, področje živilstvo

********

Nina Kunc, vpisana na znanstveno področje hortikultura, bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: Analiza biokemične sestave plodov in cvetov in njen pomen pri taksonomskem razvrščanju izbranih sort, spontanih križancev in starševskih vrst šipkov (Rosa spp. L.), razširjenih v Sloveniji.

Naslov v angleščini: Analysis of the biochemical composition of hips and flowers and its importance for the taxonomic classification of selected cultivars, spontaneous hybrids and parent species of roses (Rosa spp. L.) widespread in Slovenia.

Zagovor bo potekal v petek, 21. junija 2024, s pričetkom ob 9.00 uri, v predavalnici A4 na Oddelku za agronomijo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

Mentor: prof. dr. Gregor Osterc (UL BF)
Somentorica: izr. prof. dr. Maja Mikulič Petkovšek (UL BF)

Komisija za zagovor:
prof. dr. Robert Veberič (BF UL) – predsednik
izr. prof. dr. Andreja Urbanek Krajnc (UM, FKBV) – članica
prof. dr. Helena Prosen (UL FKKT) – članica

*********

Boštjan Rejec, vpisan na znanstveno področje prehrana, bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: Ocena prehranskega vnosa natrija in kalija pri stanovalcih domov za starejše občane na Goriškem.

Naslov v angleščini: Assessment of sodium and potassium dietary intake among retirement home residents in Goriška region.

Zagovor bo potekal v petek, 21. junija 2024, s pričetkom ob 13.30 uri, v sejni sobi dekanata Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

Mentor: izr. prof. dr. Matjaž Klemenc (Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca, Nova Gorica)
Somentorica: prof. dr. Petra Golja (UL BF)

Komisija za zagovor:
doc. dr. Iztok Prislan (UL BF) – predsednik
izr. prof. dr. Jasna Bertoncelj (UL BF) – članica
izr. prof. dr. Bojan Knap (UKC Ljubljana) – član

******** 

Špela Gruden, vpisana na znanstveno področje živilstvo, bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: Proučevanje fizikalno-kemijskih in funkcionalnih lastnosti proteinov sirotke in njihovih hidrolizatov.
Angleški naslov: Study of the physico-chemical and functional properties of whey proteins and their hydrolysates.

Zagovor bo potekal v četrtek, 27. junija 2024, s pričetkom ob 10.00 uri, v sejni sobi dekanata Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

Mentorica: prof. dr. Nataša Poklar Ulrih (UL BF) 

Komisija za zagovor:
prof. dr. Sonja Smole Možina (UL BF) – predsednica
prof. dr. Kristina Sepčić (UL BF) – članica
prof. dr. Eva Žerovnik (IJS) – članica