Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Pravilnik o organizaciji študija

Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti se uredi s Pravilnikom o doktorskem študiju, s katerim se določi način in organiziranje izvedbe doktorskega študijskega programa.

  • Univerza objavi razpis za vpis v Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti. Razpis za vpis mora biti v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani.
  • Biotehniška fakulteta zbere prijave študentov za vpis, jih preda v pregled in potrditev Programskemu svetu Bioznanosti.
  • Študent pred vpisom izbere mentorja iz vrst visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev, delujočih na področju, ki se navezuje na izbrano  znanstveno področje študenta. Skupaj izbereta predmete ter opredelita znanstveno smer študija. Pogoji za imenovanje mentorja so napisani pod rubriko Pravila o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti.
  • Študent ob vpisu v 1. letnik doktorskega študija podpiše pogodbo o izvajanju študiju.
  • Biotehniška fakulteta izvede vpis za vse sprejete kandidate. Vse postopke v zvezi s pridobitvijo znanstvenih naslovov pa izvede izvajalka, ki je koordinatorica  znanstvenega področja.
  • Biotehniška fakulteta organizira in skrbi za izvedbo doktorskega programa v smislu: vodi evidence v zvezi s študijem in študenti, organizira in poskrbi za izvedbo predavanj in ostalih študijskih obveznosti pri predmetih (izvajalci, prostor, urniki, obveščanje izvajalcev in študentov idr.).
  • Za vsakega študenta se potrdi, katere obveznosti (predmete) bo študent opravil na drugem doktorskem študiju, kdaj jih bo opravil, ovrednoti se obveznosti (število KT) ter stroške, povezane z izvajanjem programa na drugem doktorskem študiju.
  • Članica izvajalka v sodelovanju z mentorjem skrbi za nemoteno raziskovalno delo študenta.
  • Postopek za prijavo teme doktorske disertacije vodi senat tiste fakultete, ki ima koordinatorstvo področja, na katerega se je študent vpisal. Temo doktorske disertacije potrdi Senat Univerze v Ljubljani.
  • Na predlog članice, kjer je kandidat opravil uspešen zagovor doktorske disertacije, rektor promovira doktorja znanosti.